Весна Манова Ераковиќ

Весна Манова Ераковиќ

Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија (ОМ)

Политичка партија:  Обединети за Македонија (ОМ)

Изборна единица: 3

Реден број: 2

 

Роденa во 1967 г., во с.Уларци, Кочани. Живее во Скопје.

 

Образование

  • Доктор на математички науки 2001
  • Магистер по математички науки 1997
  • Дипломирала на Природно-математичкиот факултет, Група за математика, насока-теориска 1.3.1991

 

Професионална кариера

  • Наставник од областа на математичката анализа, на Институтот за математика, при ПМФ Скопје, во звањето доцент  2001
  • Асистент по математика на Институтот за математика, ПМФ Скопје 1997-2001
  • Стручен соработник, помлад асистент на Институтот за математика, ПМФ Скопје 1991-1997

 

Партиски функции

 

Членства во организации

 

Социјални медиуми

LinkedIn

 

Извор на информации

http://www.pmf.ukim.edu.mk/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.228 (18.05.2011)

Извор на фотографија

http://www.pmf.ukim.edu.mk/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.228 (18.05.2011)

 

 

Pin It