Саво Ашталковски

Саво Ашталковски

Листа на кандидати на пратеници: ВМРО – Народна партија (ВМРО-НП)

Политичка партија:  ВМРО – Народна партија (ВМРО-НП)

Изборна единица: 1

Реден број: 2

 

Роден во  г., во . Живее во.

 

Образование

 

  • Докторат на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје, Економски институт, 2004 - 2007
  • Последипломски студии по Монетарна економија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”-Скопје, Економски факултет, 2000 - 2004
  • Универзитет “Св. Кирил и Методиј”-Скопје, Економски факултет, насока финансии и банкарство, 1995 - 2000

 

 

Професионална кариера

 

  • Доцент на Прв приватен универзитет - ФОН, Скопје, Декември 2007
  • Асистент на Европскиот универзитет - Република Македонија, Скопје, Факултетот за економски науки , Ноември 2005
  • Асистент на Факултетот за општествени науки, Скопје Предмети: Основи на економија, Монетарна економија, Банкарство Ноември 2004

 

 

Партиски функции

 

Членства во организации

 

Социјални медиуми

 

Социјални медиуми

Facebook /profile


Извор на информации

http://www.fon.edu.mk/prof.aspx?ln=mk&pid=20

(17.05.2011)

 

Извор на фотографија

http://www.fon.edu.mk/prof.aspx?ln=mk&pid=20 (17.05.2011)

 

 

 

 

 

Pin It