Бобан Јанкоски

Бобан Јанкоски

Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија

Политичка партија:  ЛДП – Либерално демократска партија

Изборна единица: 6

Реден број : 2


Роден во 1985 г., во Кичево. Живее во .


Образование

  • Посдипломец на државниот униврзитет „Св. Кирил и Методиј“ насока Менаџмент на човекови ресурси во општесвени дејности (во моментот)
  • Дипломира на Филозофскиот Факултет во Скопје на институтoт социологија 2007


Професионална кариера


Партиски функции


Членства во организации


Социјални медиуми


Извор на информации

http://www.ldp.org.mk/IOBobanJankoski.asp (18.05.2011)

Извор на фотографија

http://www.ldp.org.mk/IOBobanJankoski.asp (18.05.2011)


 

Pin It