Лилјана Ивановска

 

Лилјана Ивановска

Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија

Политичка партија:  ЛДП – Либерално демократска партија

Изборна единица: 4

Реден број : 2

 

Родена во 1961 г., во Струмица. Живее во Струмица.

 

Образование

Дипломиран архитект

 

Професионална кариера

 

Партиски функции

Член на ЛДП

 

Членства во организации

 

Социјални медиуми

 

Извор на информации

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=8F187BBE8DC1BF4299CF2B5A4C9B2245 (18.05.2011)

Извор на фотографија

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=8F187BBE8DC1BF4299CF2B5A4C9B2245 (18.05.2011)

 

 

Pin It