Весна Велиќ Стефановска

 

Весна Велиќ Стефановска

Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија

Политичка партија:  ЛДП – Либерално демократска партија

Изборна единица: 1

Реден број : 2

 

Роденa во 19 г., во . Живее во Скопје.

 

Образование

 

Професионална кариера

Редовен професор, Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика, Катедра за епидемиологија со статистика и информатика

 

Партиски функции

Потпретседател на ЛДП

 

Членства во организации

Претседател на Одборот за здравство

 

Социјални медиуми

Facebook/profile

 

Извор на информации

http://www.medf.ukim.edu.mk/prof_cp_klient_view.php?pid=147 (18.05.2011)

http://telma.com.mk/index.php?task=content&cat=1&rub=15&item=7944 (18.05.2011)

Извор на фотографија

http://www.ldp.org.mk/PresoviSoopstenija.asp?rb=168 (18.05.2011)

 

 

Pin It