Ристо Пецев

 

Ристо Пецев

Листа на кандидати на пратеници: ВМРО – Народна партија (ВМРО-НП)

Политичка партија:  ВМРО – Народна партија (ВМРО-НП)

Изборна единица: 4

Реден број: 2

 

Роден во 1958 г., во Струмица. Живее во Струмица.

 

Образование

Дипломирал на Правниот Факултет Универзитетот Св Кирил и Методиј, Скопје

 

Професионална кариера

  • Застапување на ЕВН пред судовите и други државни органи од 2002
  • Директор на подружница Електро Струмица во ЕСМ од 2000 - 2002
  • РГУ Одделение за премер и катастар Струмица oд 1992 - 2000
  • Имотно правни работи во Струмица 1990-1992

 

Партиски функции

 

Членства во организации

 

Социјални медиуми

Facebook/profile

 

Извор на информации

http://vmro-np.org.mk/?page_id=320 (18.05.2011)

Извор на фотографија

http://vmro-np.org.mk/?page_id=320 (18.05.2011)

 

 

Pin It