Рејхан Дурмиши

 

Рејхан Дурмиши

Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ

Политичка партија: Партија за Европска иднина - ПЕИ

Изборна единица: 6

Реден број: 2

 

Роден во  г., во. Живее во с.Ростуше.

 

Образование

 

Професионална кариера

Директор во О.У Ѓорѓи Пулески - Ростуше

 

Партиски функции

Подпретседател на ПЕИ

 

Членства во организации

 

Социјални медиуми

 

Извор на информации

http://www.pei.org.mk/podpretsedateli.html (17.05.2011)

Извор на фотографија

http://mk-mk.facebook.com/people/Rejhan-Durmisi/1767268806 (17.05.2011)

 

Pin It