Марјанчо Николов

Марјанчо Николов

Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ

Политичка партија: Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)

Изборна единица: 3

Реден број: 2

 

Роден во  1971 г., во Велес. Живее во .

 

Образование

Дипломиран економист

 

Професионална кариера

 

Партиски функции

Пратеник во Собрание на Р.М 2006-2008

 

Членства во организации

 

Социјални медиуми

 

Извор на информации

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=0281D6D2FD0F86459397EAB8CE11F7E6 (17.05.2011)

Извор на фотографија

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=0281D6D2FD0F86459397EAB8CE11F7E6 (17.05.2011)

 

 

Pin It