Оливер Спасовски

Оливер Спасовски

Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ

Политичка партија:  Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)

Изборна единица: 2

Реден број: 2

 

Роден во 1976 г., во Куманово. Живее во Куманово.

 

Образование

Дипломиран правник, Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Скопје

 

Професионална кариера

 

Партиски функции

  • Организационен секретар на СДСМ 2005 – 2006
  • Координатор на североисточен регион на СДСМ 2003 – 2005
  • Член на Претседателство на ЦО СДСМ 2003 – 2005
  • Секретар на ОО СДСМ Куманово 2000 – 2004
  • Член на Претседателство на ОО СДСМ Куманово 1999
  • Член на СДСМ од 1994

 

Членства во организации

 

Социјални медиуми

 

Извор на информации

http://www.kumanovo.gov.mk/sekretar-na-opstina-kumanovo/ (17.05.2011)

Извор на фотографија

http://www.kumanovonews.com/kolumna/oliver-spasovski/manipulacija-so-umisla.html (17.05.2011)

Pin It