Тито Петковски

Тито Петковски

Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ

Политичка партија:  Нова социјалдемократска партија - НСДП

Изборна единица: 1

Реден број: 2

 

Роден во 1945 г., во Псача,Крива Паланка. Живее во Скопје.

 

Образование

Правен факултет со правосуден испит

 

Професионална кариера

 

Партиски функции

По долгогодишното членство во СДСМ, на 30 ноември 2005 година Тито Петковски ја формира Нова социјалдемократска партија (НСДП)

 

Членства во организации

Претседател на НСДП

 

Социјални медиуми

 

Извор на информации

http://nsdp.org.mk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28 (17.05.2011)

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=A6B5C6D4B0EE4D41A469D51B42B1923F (17.05.2011)

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8 (17.05.2011)

Извор на фотографија

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=A6B5C6D4B0EE4D41A469D51B42B1923F (17.05.2011)

 

Pin It