Ќенан Хасипи

 

Ќенан Хасипи

Листа на кандидати на пратеници: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ

Политичка партија:  Демократска партија на Турците - ДПТМ

Изборна единица: 6

Реден број : 2

 

Роден во 1955 г., во с. Врапчиште-Гостивар. Живее во с. Врапчиште-Гостивар.

 

Образование

Специјалистички студии по интерна медицина

 

Професионална кариера

  • Пратеник во Собрание на Р.М, 1994-1998, 2002-2006, 2006-2008
  • Работел како специјалист- интернист во Медицинскиот центар во Гостивар

 

Партиски функции

Претседател на ДПТМ

 

Членства во организации

 

Социјални медиуми

 

Извор на информации

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=38AFFC4D9D2ABB4AA4056A4D22EEA5D8 (17.05.2011)

Извор на фотографија

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=38AFFC4D9D2ABB4AA4056A4D22EEA5D8 (17.05.2011)

 

 

Pin It