Лилјана Поповска

Liljana_PopovskaЛилјана Поповска
Политичка коалиција: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
Политичка партија: ДОМ
Изборна единица: 1
Реден број : 2

Роденa во 1956 г., во Прилеп. Живее во Скопје.

Образование

  • Mагистер по технички науки на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје (органска хемија)
  • Дипломирано на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје (органска хемија)


Професионална кариера


Партиски функции

Членства во организации

  • Активист во женското движење и координатор на Македонското женско лоби
  • Член на Советодавниот одбор на работната група за полова рамноправност на Пактот за стабилност за Југоисточна Европа
  • Член на советодавниот одбор на Врска Диверсити
  • Соработка со меѓународни организации и институции на полето на јакнење на мирот и меѓуетничката толеранција, како и на економскиот развој


Социјални медиуми
Facebook/fan page

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=0D3191B62EA4534990A6CCF5D11BCD69 (10.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=0D3191B62EA4534990A6CCF5D11BCD69 (10.05.2011)

Pin It