Никола Тодоров

nikola_todorovНикола Тодоров
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
Изборна единица: 6
Реден број: 1

Роден во 1979 г., во Скопје. Живее во Скопје

Образование
Дипломиран правник и положен правосуден испит (УКИМ – Скопје)

Професионална кариера


Партиски функции

Членства во организации

  • Учество во организациониот дел на заедничката конференцијата на Пактот за Стабилност и Советот на Европа во Охрид
  • Учество во проектот"Universities As Sites of Citizenship" како асистент програм менаџер на Проф.Др.Саво Цветановски 2001-2002
  • Учество во работата на "Centre for International and Regional Studies and Cooperation"
  • Носител и учесник во проект за едукација на средношколците за идеите и вредностите на Европската Унија и НАТО 2001
  • Основач и прв претседател на собранието на "Младина на Евро-Атланскиот Клуб на Македонија"


Социјални медиуми


Извор на информации
http://www.mon.gov.mk/minister (11.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.vlada.mk/?q=node/3426 (10.05.2011)

Pin It