Гордана Јанкулоска

Gordana_JankulovskaГордана Јанкулоска
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
Изборна единица: 2        
Реден број: 1

Роденa во 1975 г., во Охрид. Живее во Скопје.

Образование

  • Магистер по меѓународно комерцијално право (Универзитет Кент – Велика Британија)
  • Дипломиран правник (УКИМ - Скопје)


Професионална кариера


Партиски функции
Генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ 2004-2006

Членства во организации

  • Претседател на Управните одбори на Национална Платежна Картичка А.Д. – Скопје и на Централниот Регистар
  • Член на управниот одбор на „Center of Excellence in Finance” –Љубљана
  • Претседател на комисија за денационализација
  • Член на Советот за денационализација


Социјални медиуми


Извор на информации
http://195.26.159.34/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=96 (10.05.2011)
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0   (10.05.2011)
Извор на фотографија
http://195.26.159.34/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=96  (10.05.2011)

Pin It