Љупчо Балковски

Ljupco_BalkovskiЉупчо Балковски

Листа на кандидати на пратеници: ВМРО – Народна партија (ВМРО-НП)

Политичка партија: ВМРО – Народна партија (ВМРО-НП)

Изборна единица: 2

Реден број:1

Роден во 1966 г., во Струга. Живее во Скопје.

Образование

Архитектонски факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје

Професионална кариера


Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=D115246735FA6E4AABD3A6C80E770DE0 (11.05.2011)

http://vmro-np.org.mk/?page_id=292 (11.05.2011)

Извор на фотографија

http://vmro-np.org.mk/?page_id=292 (11.05.2011)

Pin It