Весна Трајковскa

Весна Трајковскa
Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија - ОМ
Политичка партија: Обединети за Македонија - ОМ
Изборна единица: 5
Реден број:1

Родена во 19 г., во . Живее во.

Образование

Професионална кариера

Профeсор по македонски јазик и книжевност

Партиски функции
Претседател на Организација на жени и О.О

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации

http://www.obedinetizamakedonija.mk/_izborni_edinici/izborna_edinica_5.html (15.05.2011)
http://daily.mk/cluster3/b6c07a2bade51c1b50509fb1172c2e0b/717499 (11.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It