Горан Андревски

Горан Андревски
Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија - ОМ
Политичка партија:  Обединети за Македонија - ОМ
Изборна единица: 4        
Реден број:1

Роден во 19 г., во . Живее во.

Образование
Дипломиран машински инженер

Професионална кариера
Бизнисмен

Партиски функции
Член на претседателство на Обединети за Македонија

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информаци

http://www.obedinetizamakedonija.mk/_izborni_edinici/izborna_edinica_4.html (15.05.2011)
http://daily.mk/cluster3/b6c07a2bade51c1b50509fb1172c2e0b/717499 (11.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It