Љубе Бошкоски

Љубе Бошкоски
Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија - ОМ
Политичка партија:  Обединети за Македонија - ОМ
Изборна единица:3        
Реден број:1

Роден во 1960 г., во с. Челопек, Тетовско. Живее во Скопје.

Образование
Дипломирал на Правниот факултет во Скопје

Професионална кариера


Партиски функции
Претседател на Обединети за Македонија


Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://daily.mk/cluster3/b6c07a2bade51c1b50509fb1172c2e0b/717499 (11.05.2011)
http://www.obedinetizamakedonija.mk/_partija/pretsedatel.html (11.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.mvr.gov.mk/images/Ljube%20B.jpg (11.05.2011)

Pin It