Роза Топузова Каревска

Роза Топузова Каревска
Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија
Политичка партија: ЛДП
Изборна единица: 6
Реден број: 1

Родена во 1954 г., во Прилеп. Живее во Скопјe.

Образование

  • Магистер по археологија
  • Дипломиран археолог


Професионална кариера
Пратеник во Собранието на Р.М, три пати 2002-2006, 2006-2008, 2008-2012

Партиски функции


Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/profile


Извор на информации
http://www.sobranie.mk/en/default.asp?ItemID=9ADC79040D719544AEEBBE2AC118613A (10.05.2011)
http://www.ldp.org.mk/Pratenik2.asp (10.05.2011)
http://www.ldp.org.mk/IORozaTopuzovaKarevska.asp (13.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/en/default.asp?ItemID=9ADC79040D719544AEEBBE2AC118613A (10.05.2011)

Pin It