Андреј Жерновски

Андреј Жерновски
Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија
Политичка партија: ЛДП
Изборна единица: 5
Реден број: 1

Роден во 1968 г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование
Дипломиран градежен инженер

Професионална кариера
Пратеник во Собранието на Р.М, три пати 2002-2006, 2006-2008, 2008-2012

Партиски функции
Потпреседател на ЛДП

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации

http://www.ldp.org.mk/Pratenik4.asp (10.05.2011)
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=4B638C024D5C9A42BB07D8465F373D72 (10.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=4B638C024D5C9A42BB07D8465F373D72 (10.05.2011)

Pin It