Нано Ружин

Нано Ружин
Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија
Политичка партија: ЛДП
Изборна единица: 4
Реден број: 1

Роден во 1952 г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование

  • Докторирал на Институтот за политички науки во Париз во 1986
  • Постдипломски студии завршил на Факултетот за политички науки на Универзитетот во Загреб во 1982, пред да магистрира една година имал подготвителни студии на Универзитетот Сорбона
  • Дипломирал на Факултетот за политички науки на Универзитетот во Белград во 1975


Професионална кариера


Партиски функции

Членства во организации
Формирал неколку НВО 1991


Социјални медиуми
Facebook/group

Извор на информации
http://en.wikipedia.org/wiki/Nano_Ru%C5%BEin (10.05.2011)
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=4A17F65DFFECDC498715B34C88F6B226 (12.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.fon.edu.mk/prof.aspx?pid=107&ln=mk (10.05.2011)

Pin It