Јован Манасијевски

Јован Манасијевски
Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија
Политичка партија: ЛДП
Изборна единица: 1        
Реден број: 1

Роден во 1968 г., во Гостивар. Живее во Скопје.

Образование
Дипломиран социолог

Професионална кариера

 

Партиски функции

 

Членства во организации


Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/en/default.asp?ItemID=DE5FCF2327151542AFEB7D0C5A51B985 (10.05.2011)
http://www.ldp.org.mk/Pretsedatel.asp (10.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.morm.gov.mk/morm/mk/Ministry/minister/former.html (10.05.2011)

Pin It