Братислав Вељановски

Братислав Вељановски
Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија (ОМ)
Политичка партија: Обединети за Македонија (ОМ)
Изборна единица: 5
Реден број: 3

Роден во 19 г., во . Живее во Кичево.

Образование

Професионална кариера

Партиски функции
Претседател на О.О. Кичево

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.obedinetizamakedonija.mk/_izborni_edinici/izborna_edinica_5.html (25.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It