Надица Танчева Тулиева

Надица Танчева Тулиева

Листа на кандидати на пратеници: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Изборна единица: 3

Реден број : 3

 

Роденa во  1966 г., во Штип.  Живее во Штип.

 

Образование

Дипломиран правник со положен правосуден испит

 

Професионална кариера

Пратеник во Собрание на Р.М 2006-2008, 2008-2012

 

Партиски функции

Член на ВМРО-ДПМНЕ

 

Членства во организации

 

Социјални медиуми

 

Извор на информации

http://www.sobranie.mk/?ItemID=7F4A04FAE9F69C4A92A395435A14FD50 (19.05.2011)

http://www.vmro.org.mk/mk/zapis.asp?id=2839 (19.05.2011)

Извор на фотографија

http://www.sobranie.mk/?ItemID=7F4A04FAE9F69C4A92A395435A14FD50 (19.05.2011)

 

Pin It