Зоран Ставрески

stavrevskiМ-р Зоран Ставрески
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
Изборна единица: 4
Реден број: 1

Роден во 1964 г., во Охрид. Живее во Скопје.

Образование

  • Магистрирал на Економски Факултет, УКИМ, Скопје 1997
  • Дипломиран економист, Универзитет Кирил и Методиј, Економски Факултет, Скопје 1987


Професионална кариера

  • Заменик - претседател на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања од август 2006 година и реизбран во јули 2008 година и Министер за финансии
  • Светска Банка - Водечки економист за развојни политики во одделението за Операциони политики и услуги за земјите членки ( Operational policy and Country Services Units ), Консултант во одделението за Операциони политики и услуги за земјите членки ( Operational policy and Country Services Units ), Консултант во одделението на Европа и Централна Азија за намалување на сиромаштијата и економски менаџмент, Советник на Извршниот директор во Холандската конституенца 2001-2006
  • Потсекретар во Министерството за финансии на Република Македонија 2000-2001
  • Истражувач и Директор на Дирекцијата за истражување,НБРМ 1993-2000


Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми


Извор на информации
http://www.vicepremier.gov.mk/?q=node/253 (10.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.vicepremier.gov.mk/?q=node/253 (10.05.2011)

Pin It