Мојот избор 2011 во медиумите

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Институтот за демократија (ИДСЦС) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ), претставија интегрирана платформа за набљудување на изборите. Во продолжение се објавите во медиумите од прес конференцијата.

Информации за изборите преку „Мојот избор 2011“

Македонскиот центар за меѓународна соработка(МЦМС), заедно со Институтот за демократија и Македонскиот институт за медиуми(МИМ), ја претставија интегрираната платформа за набљудување на претстојните парламентарни избори, наречена „Мојот избор 2011“.

МТВ

Изборите ќе бидат набљудувани и од МЦМС, ИДСЦС и МИМ

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Институтот за демократија Соициетас цивилис (ИДСЦС) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ) ја претстави интегрирана платформа за набљудување на изборите.

Курир

Информации за изборите преку „Мојот избор 2011“

Македонскиот центар за меѓународна соработка(МЦМС), заедно со Институтот за демократија и Македонскиот институт за медиуми(МИМ), ја претставија интегрираната платформа за набљудување на претстојните парламентарни избори, наречена „Мојот избор 2011“. 

Алфа ТВ

Информации за изборите преку „Мојот избор 2011“

Македонскиот центар за меѓународна соработка(МЦМС), заедно со Институтот за демократија и Македонскиот институт за медиуми(МИМ), ја претставија интегрираната платформа за набљудување на претстојните парламентарни избори, наречена „Мојот избор 2011“.
МакФакс

МЦМС, ИДСЦС и МИМ ќе ги набљудуваат и ќе известуваат за изборите

Сите информации поврзани за изборите граѓаните ќе можат да ги добијат на едно место.
Три невладини организации отворија заеднички веб портал МОЈОТ ИЗБОР 2011, на кој ќе можат да се следат понуди на партии , медиуми и целиот изборен процес.

Сител 

Невладините организации ќе го набљудуваат изборниот процес

Изборниот процес го набљудуваат и невладините организации, три од нив, Младинскиот центар за меѓународна соработка, Институтот за демократија и Македонскиот институт за медиуми ја промовираа и веб страницата Mојот избор.мк.

Канал 5

Информации за изборите преку „Мојот избор 2011“

Македонскиот центар за меѓународна соработка(МЦМС), заедно со Институтот за демократија и Македонскиот институт за медиуми(МИМ), ја претставија интегрираната платформа за набљудување на претстојните парламентарни избори, наречена „Мојот избор 2011“.

Точка

МЦМС, ИДСЦС и МИМ критички ќе ги следат изборите

Скопје, 20 мај - Интегрираната платформа за набљудување на претстојните парламентарни избори, наречена „Мојот избор 2011“, денеска беше претставена од  Македонскиот центар за меѓународна соработка(МЦМС), заедно со Институтот за демократија Соициетас цивилис (ИДСЦС) и Македонскиот институт за медиуми(МИМ).

Журнал

Pin It