Кандидатите за Аеродром - инфографик

Споредба на изборните програми за Аеродром: Што ветуваат партиите?

Урбанистичкото планирање, патиштата и инфраструктурата, загадувањето и комуналната хигиена се главните проблеми за кои граѓаните ќе очекуваат решенија од кандидатите на општина Аеродром. 

Со какви шанси влегуваат кандидатите и кои се клучните теми и проблеми што ќе бидат важни за гласачите?

kandidatite za aerodrom

Pin It