Кои се кандидатите за градоначалници со повеќе освоени мандати?

Дали градоначалничките мандати треба да се ограничат?

Градоначалниците на Демир Капија и Пласница веќе 16 години во 4 мандати управуваат со општините. Осум кандидати имаат веќе три мандати, а 19 кандидати имаат по 2 мандати.

mandati

Pin It