Избирачки места - ИЕ6

[Општина ГОСТИВАР]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 89
Преземи листа на изборни места

[Општина ВРАПЧИШТЕ]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 27
Преземи листа на изборни места

[Општина МАВРОВО И РОСТУША]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 34
Преземи листа на изборни места

[Општина ДЕБАР]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 18
Преземи листа на изборни места

[Општина ОСЛОМЕЈ]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 19
Преземи листа на изборни места

[Општина ЗАЈАС]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 16
Преземи листа на изборни места

[Општина ТЕТОВО]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 92
Преземи листа на изборни места

[Општина ТЕАРЦЕ]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 25
Преземи листа на изборни места

[Општина БРВЕНИЦА]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 18
Преземи листа на изборни места

[Општина БОГОВИЊЕ]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 30
Преземи листа на изборни места

[Општина ЖЕЛИНО]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 26
Преземи листа на изборни места

[Општина ЈЕГУНОВЦЕ]

Изборна единица 6
Број на избирачки места: 20
Преземи листа на изборни места