Избирачки места - ИЕ4

[Општина НОВАЦИ]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 23
Преземи листа на изборни места

[Општина МОГИЛА]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 23
Преземи листа на изборни места

[Општина БИТОЛА]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 11
Преземи листа на изборни места

[Општина ВАЛАНДОВО]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 23
Преземи листа на изборни места

[Општина ГЕВГЕЛИЈА]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 35
Преземи листа на изборни места

[Општина БОГДАНЦИ]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 10
Преземи листа на изборни места

[Општина ДОЈРАН]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 8
Преземи листа на изборни места

[Општина КАВАДАРЦИ]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 54
Преземи листа на изборни места

[Општина РОСОМАН]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 10
Преземи листа на изборни места

[Општина НЕГОТИНО]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 25
Преземи листа на изборни места

[Општина ДЕМИР КАПИЈА]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 11
Преземи листа на изборни места

[Општина ПРИЛЕП]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 132
Преземи листа на изборни места

[Општина КРИВОГАШТАНИ]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 12
Преземи листа на изборни места

[Општина РАДОВИШ]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 40
Преземи листа на изборни места

[Општина КОНЧЕ]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 10
Преземи листа на изборни места

[Општина СТРУМИЦА]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 77
Преземи листа на изборни места

[Општина НОВО СЕЛО]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 19
Преземи листа на изборни места

[Општина ВАСИЛЕВО]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 17
Преземи листа на изборни места

[Општина БОСИЛОВО]

Изборна единица 4
Број на избирачки места: 18
Преземи листа на изборни места