Избирачки места - ИЕ2

[Општина КУМАНОВО]

Изборна единица 2
Број на избирачки места: 110
Преземи листа на изборни места

[Општина ЛИПКОВО]

Изборна единица 2
Број на избирачки места: 26
Преземи листа на изборни места

[Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ]

Изборна единица 2
Број на избирачки места: 31
Преземи листа на изборни места

[Општина ГАЗИ БАБА]

Изборна единица 2
Број на избирачки места: 78
Преземи листа на изборни места

[Општина АРАЧИНОВО]

Изборна единица 2
Број на избирачки места: 8
Преземи листа на изборни места

[Општина ЧУЧЕР - САНДЕВО]

Изборна единица 2
Број на избирачки места: 14
Преземи листа на изборни места

[Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ]

Изборна единица 2
Број на избирачки места: 39
Преземи листа на изборни места

[Општина ЧАИР]

Изборна единица 2
Број на избирачки места: 25
Преземи листа на изборни места

[Општина БУТЕЛ]

Изборна единица 2
Број на избирачки места: 31
Преземи листа на изборни места

[Општина ШУТО ОРИЗАРИ]

Изборна единица 2
Број на избирачки места: 19
Преземи листа на изборни места