Избирачки места - ИЕ1

[Општина МАКЕДОНСКИ БРОД]

Изборна единица 1
Број на избирачки места: 51
Преземи листа на изборни места

[Општина СТУДЕНИЧАНИ]

Изборна единица 1
Број на избирачки места: 21
Преземи листа на изборни места

[Општина СОПИШТЕ]

Изборна единица 1
Број на избирачки места: 13
Преземи листа на изборни места

[Општина КИСЕЛА ВОДА]

Изборна единица 1
Број на избирачки места: 68
Преземи листа на изборни места

[Општина САРАЈ]

Изборна единица 1
Број на избирачки места: 34
Преземи листа на изборни места

[Општина КАРПОШ]

Изборна единица 1
Број на избирачки места: 62
Преземи листа на изборни места

[Општина АЕРОДРОМ]

Изборна единица 1
Број на избирачки места: 77
Преземи листа на изборни места

[Општина ЦЕНТАР]

Изборна единица 1
Број на избирачки места: 66
Преземи листа на изборни места

[Општина ЧАИР]

Изборна единица 1
Број на избирачки места: 37
Преземи листа на изборни места