17.03.2013 Дневна статистика за медиуми

На ден 17 март 2013 година, недела, во вестите од медиумите на тема Локални избори 2013, најмногу застапени се партијата ВМРО-ДПМНЕ, кандидатот Васил Пишев, Град Скопје и темата Комунални дејности.

17032013

Бројот на вести се добива преку агрегаторот Daily.mk со помош на алгоритам за клучни зборови поврзани со изборите. Претставува бинарна квантитативна анализа каде во четири категории се претставуваат осумте најчесто спомнувани имиња на кандидати за градоначалници, партии, општини и теми во вестите поврзани со изборите.

Pin It