Споредба на анкетите со изборните резултати

sporedba-na-rezultatiПодготовка: Александар Кржаловски
Дата: Април 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF: mcms-idscs-sporedba-na-anketite-so-rezultatite-od-izborite.pdf

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Институтот за демократија Социетас цивилис - Скопје (ИДСЦС) спроведоа повеќе заеднички активности за локалните избори 2013 година, кои вклучуваа истражувања, набљудување на изборните програми и кампањи, на медиумите, на изборната администрација и на денот на гласањето.

Во овој извештај е направена споредба на анкетите на МЦМС-ИДСЦС со остварените резултати. Во прилозите од извештајот се дадени и податоците од анкетите на другите организации кои објавија анкети.

Pin It