Листи на кандидати за членови на советите

ОПШТИНИ А - К ОПШТИНИ Л - Ш
     

[Аеродром]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Арачиново]

ГРУПА ИЗБИРАЧИ - РАМИЗ НУХИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП

[Берово]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Битола]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ИЛИЈА СТОЈАНОВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - МАРИНЕЛА ГАЦОСКИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Богданци]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - МИТКО МИШЕВ
СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Боговиње]

ГРУПА ИЗБИРАЧИ - БУЈАР МИСИМИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП

[Босилово]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Брвеница]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Бутел]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Валандово]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - БЛАГОЈ ТАШЕВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЉУПЧО МИШКОВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - МИТКО ЃОКОВ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Василево]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (18 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АЈЛИН АЛИМАНОВА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Вевчани]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ    ГЛИГОР КОСТОЈЧИНОСКИ
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Велес]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Виница]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Врапчиште]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (18 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП

[Гази Баба]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Гевгелија]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЛИЛЈАНА КАРАЈАНОВА
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Гостивар]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (18 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Градско]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)

[Дебар]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЈАКУП МАРКЕ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЉУЛЗИМ БАЈРАМИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Дебарца]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ДАНИЕЛ ОГНЕНОСКИ
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Делчево]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)

[Демир Капија]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Демир Хисар]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА

[Дојран]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Долнени]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЕСАД БЈЕЛАК
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Ѓорче Петров]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АЦО ВЕЉАНОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - СЛАВОЉУБ ТОТИЌ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ТРАЈЧЕ ТОЛЕВСКИ
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Желино]

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП

[Зелениково]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ДЕМИР КАДРИУ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ИВИЦА СИМОНОВСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - МЛАДЕН ДИМОВСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ФЕРИД ЕЛМАЗОВСКИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Зрновци]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛ - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СДПМ

[Илинден]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

[Јегуновце]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Кавадарци]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЃОРЃИ БЕБЕЏАКОВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЗЛАТКО ЈОВАНОВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ОЛИЈАНА КРСТЕВА
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - РИСТО САКАЛИЕВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ТАШО РАДЊАНСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ТОНИ ТАНЕВ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ
СОЦИЈАЛ - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СДПМ

[Карбинци]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ИЗЕТ ЈУСИН
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Карпош]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛ - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СДПМ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

[Кисела Вода]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Кичево]

КОАЛИЦИЈА ВМРО – ДПМНЕ И СДСМ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП

[Конче]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (18 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЖИВКО СТОЈАНОВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЈАНЕ ТОДОРОВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЈОНЧЕ РИСТОВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - МАРИЈА РИСТОВА
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЏУЛИЈАН ВАСИЛЕВ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Кочани]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛ - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СДПМ

[Кратово]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Крива Паланка]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Кривогаштани]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ВИКТОР ЕРМАНОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ИГОР ЧАГАРОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ПЕЦЕ ЛИКОСКИ
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Крушево]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Куманово]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ДРАГАН КАРАЏИНСКИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ
СОЦИЈАЛ - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СДПМ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

[Липково]

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП

[Лозово]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АНТОНИО АНГЕЛОВИЌ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ВАСИЛ ЈОВАНОВСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ГОРЈАН ИВАНОВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЃОРЃИ АТАНАСОВСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - СЛАВЈАН ИВАНОВ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Маврово и Ростуша]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА – ПЕИ
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Македонска Каменица]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Македонски Брод]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АЛЕКСАНДАР МАКСИМОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - БОРИС МИЛЕСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ВИОЛЕТА СТОЛЕСКА
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ДЕЈАН РИСТЕСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ДРАГАН НИКОЛОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ДРАШКО ПРОЈКОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ДУШАН СРБИНОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ИВИЦА ДИМОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ИГОР ДАБЕСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЈАСМИНА ЦВЕТАНОСКА
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЉУПКА ЈАКОВЛЕСКА
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - РАДЕ ЗЛАТЕСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - РОБЕРТ МАРКОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - СИНИША СМИЛЕСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ТОНИ ЃУРОСКИ
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛ - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СДПМ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

[Могила]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ФИЛИП АНАЦКОВСКИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Неготино]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ВЛАСТИМИР ЈОВАНОВИЌ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - МАЈА МИТРОВА СТЕВАНОВИЌ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Новаци]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Ново Село]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Охрид]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - АЛЕКСАНДАР СТАНКОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЗОРАН СТЕВОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - КУЈТИМ УСЕЈНИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЉУПЧО НАСТОСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ПАВЕЛ ПОПОВСКИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Петровец]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЗЕКИР РАМЧИЛОВИЌ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - МИЛИСАВ РИКАЛОВСКИ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - МИРСАД ХАМЗИЌ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - САФЕТ РАСТОДЕР
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - СЕАТ ЛИЧИНА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА) - СДСМ

[Пехчево]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - БОРИС КАПУШЕВСКИ
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Пласница]

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Прилеп]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Пробиштип]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ВАНЧО ЗЛАТЕВ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - САВЧО СТОЈКОВСКИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Радовиш]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (18 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - МЕСУТ КОПЧАЛКОВ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Ранковце]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Ресен]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЖИВКО ГОШАРЕВСКИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Росоман]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Сарај]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Свети Николе]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Скопје]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Сопиште]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Старо Нагоричане]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - СУЗАНА ДИМКОВИЌ
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЦИЈАЛ - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СДПМ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

[Струга]

КОАЛИЦИЈА ВМРО – ДПМНЕ И СДСМ
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - СКЕНДЕР БЕКТЕШИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП

[Струмица]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Студеничани]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (18 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Теарце]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (18 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Тетово]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (18 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Центар]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Центар Жупа]

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ

[Чаир]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (18 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ИСУФ ЈУСУФИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ

[Чашка]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - КАМЕ МИРЧЕВСКИ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Чешиново Облешево]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ТОШЕ СТОЈОВ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Чучер Сандево]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - ЈОВИЦА ПИРКОВИЌ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)

[Штип]

ВМРО – ДПМНЕ И ДРУГИ (19 ПАРТИИ ВО КОАЛИЦИЈА)
ГРУПА ИЗБИРАЧИ - РАМАН ДЕМИРОВ
ДОМ - ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА
СДСМ И ДРУГИ (СОЈУЗ ЗА ИДНИНАТА)
СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ

[Шуто Оризари]

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – ДУИ
ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ
СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА