Теута Арифи (Teuta Arifi)

Политичка партија: ДУИteuta arifi

Општина: Тетово

Програма: преземи PDF

Роденa во 1969 г., во Тетово.  Живее во Скопје.

 

Образование

 • Доктор на филолошки науки,УКИМ 2000
 • Магистар по филолошки науки,УКИМ 1995
 • Дипломиран филолог, Универзитетот во Приштина, Косово, 1991

 

Професионална кариера

 • Пратеник во Собранието на РМ 2008-2011
 • Пратеник во Собранието на РМ 2002-2006; 2006-2008
 • Декан на Педагошкиот факултет при Универзитетот на ЈИЕ, 2001-2006
 • Асистент професор по предметот Мултикултурни прашања на Педагошкиот факултет при Универзитетот на ЈИЕ, Тетово, октомври 2001
 • Асистент професор по предметот Историја на албанската литература на Филолошкиот фкултет, УКИМ (Катедра за албански јазик и литература), 1997

 

Членства во организации

 • Потпретседател на групата специјалисти на Советот на Европа за позитивни акции во областа на рамноправноста меѓу жените и мажите,1998-2000 
 • Советник во Министерството за надворешни работи и раководител на Секторот за ОБСЕ и други меѓународни организации во Министерството за надворешни работи, 1 март 1996 - 10 јануари 1997
 • Член на македонската Делегација на Конференцијата на ОБСЕ одржана во Виена, работна група 2: човечка димензија, 5-22 ноември 1996
 • Член на тимот на ОБСЕ за набљудување на парламентарните избори во Албанија, Мај 1996
 • Член на Одборот на Институтот отворено општество на фондацијата Сорос во Македонија, 1 март 1995 - 1 март 1996
 • Член на делегацијата на Република Македонија на Четвртата светска конференција за жената, Пекинг, работна група 2, Декември 1995 -јуни 1996 - член
 • Генерален секретар на Хелсиншкото граѓанско собрание, комитет во Македонија, 1992-1994
 • Член на групата иницијатори за основање на Хелсиншкиот комитет за човекови права во Македонија, 1994
 • Член на групата иницијатори за основање на Лигата на жените албанки во Македонина, 1992
 • Одговорна за страницата посветена на жената во политичкиот неделник КОХА во Приштина, 1991-1992
 • Претставник во Управниот комитет на експерти за рамнопраност на жените и мажите во Советот на Европа, Стразбур, 1995-2000
 • Член на Бирото на Управниот комитет за рамнопраност на Советот на Европа, Стразбур (1996-2000);
 • Член на одборот на Центарот за мултикултура и разбирање, Скопје (1997-1999);
 • Коментатор на радио "Дојче веле", Оддел за Јужна Европа, Келн (1992-2002);
 • Член на истражувачкиот тим на Мировниот институт на Универзитетот во Хамбург, во врска со работата на Високиот комесар за малцинства на ОБСЕ (1999-2001);
 • Член на советодавниот одбор на Истражувачкиот тим за положбата на малцинствата во Јужна Европа, ЦЕИ-Будимпешта (1998-2000).

 

Интернет страна

www.teutaarifi.info
www.teutaarifi.com

 

Социјални медиуми

Facebook/fan page
Twitter
YouTube

 

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/default-mk.asp?ItemID=9CE75D067F11E3409696674AD8967AF7(18.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default-mk.asp?ItemID=9CE75D067F11E3409696674AD8967AF7(18.05.2011)Pin It