Изет Зеќири (Izet Zeqiri)

Политичка партија: НДПIzet Zekiri

Општина: Тетово

Програма: преземи PDF

Роден е во 1967, во Џепчиште, Тетово.

 

Образование

  • Доктор по економски науки

 

Професионална кариера

  • Пратеник во Собранието на Република Македонија, 2011-2015
  • Декан на ЈИЕ- Универзитет, Тетово
  • Проректор на Универзитет Дарданиа, Приштина
  • Заменик-претседател на Советот за акредитација на високообразовни институции во Македонија
  • Декан на Тетовскиот Униерзитет, Економски Факултет
  • Министерство за економија, шеф на подрачна единица- Тетово (1996-2004)
  • Претседател на Фондација ЕСА, Тетово (1998-2002)
  • Финансиски управител на многу фирми (1991-1996)

 

Членства во организации

  •  Член на Комитетот за Осигурување на квалитетот на високото образование на РМ

 

Интернет страна

/

 

Социјални медиуми

 

Facebook/Profile
Facebook/fan page

 

Извор на информации
https://www.facebook.com/izetzeqiri/info
Извор на фотографија
http://www.shqipmedia.com/portal/wp-content/uploads/2013/01/izet_z_893136730.jpg (11.03.2013)

Pin It