Миат Садику (Miat Sadiku)

Политичка партија: ДПАMiatSadiku

Општина: Гостивар

Програма: /

Роден во 1966 г., во Беловиште, Гостивар.

 

Образование

  • Електротехнички факултет, Битола

 

Професионална кариера

  • УСАИД, Проект за основно образование (2011)
  • ЦИВИПОЛ (2008 - 2010)
  • Мониторинг мисија на ЕУ (1998 - 2008)
  • Институт за истражување на отворени медиуми, Прага, Република Чешка (1995 - 1997)
  • Радио Слободна Европа, Минхен, Германија (1993 - 1995)

 

Членства во организации

 /

 

Интернет страна

/

 

Социјални медиуми

Facebook/profile
Facebook/fan page
LinkedIn

 

Извор на информации
https://www.facebook.com/MiatSadikuFaqjaZyrtare?fref=ts (11.3.2013)
http://mk.linkedin.com/pub/miat-sadiku/7/63/823 (11.3.2013)
Извор на фотографија
https://www.facebook.com/miat.sadiku?fref=ts#!/photo.php?fbid=4974049507447&set=p.4974049507447&type=1&theater (11.3.2013)

Pin It