Андреј Жерновски

Политичка партија: ЛДПAndrej Zernovski

Општина: Центар

Програма: /

Роден во 1968 г., во Скопје. Живее во Скопје.

 

Образование

  • Дипломиран градежен инженер

 

Професионална кариера

  • Пратеник во Собранието на Р.М, три пати 2002-2006, 2006-2008, 2008-2012

 

Членства во организации

 /

 

Интернет страна

/

 

Социјални медиуми

Facebook/profile
Facebook/fan page

 

Извор на информации
http://www.ldp.org.mk/Pratenik4.asp (10.05.2011)
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=4B638C024D5C9A42BB07D8465F373D72(10.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=4B638C024D5C9A42BB07D8465F373D72(10.05.2011)

Pin It