Ивица Зориќ

Политичка партија: СДСМivica zoric

Општина: Тетово

Програма: преземи PDF

Роден во 194 г., во Белград, Република Србија. Живее во Тетово.

 

Образование

  • Докторира на ФМУ на тема “Дигитален каталог за македонското хорско творештво”, 2007
  • Магистрира на Факултетот за музичка уметност во Скопје, од областа на музичката педагогија-методика на музичка настава, 2003
  • Дипломира на ФМУ во Скопје, Хорско диригирање, 1973

 

Професионална кариера

  • Директор на Државното Музичко Училиште во Тетово, 1980-2007
  • Основач на женскиот младински хор “Менада”, 1981
  • Основач на детскиот хор “Лале”, 1977
  • Професор по солфеж и хор во Основното музичко училиште во Тетово, 1973

 

Членства во организации

  •  Претседател на рецензенската комисија за избор на учебници по музичко образование за основните училишта при Министерство за образование и наука на Република Македонија.
  • Претседател на Комисијата за изготвување на наставни програми за основно и средно музичко образование по предметите солфеж и теорија на музиката.

 

Интернет страна

/

 

Социјални медиуми

Facebook/fan page

 

Извор на информации
http://www.fmu.ukim.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&catid=35%3A2009-11-10-14-19-37&id=297%3A2010-03-27-07-41-17&Itemid=60&lang=mk (11.03.2013)
Извор на фотографија
http://www.fmu.ukim.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&catid=35%3A2009-11-10-14-19-37&id=297%3A2010-03-27-07-41-17&Itemid=60&lang=mk (12.03.2013)

Pin It