Коце Трајановски

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕKoce Trajanovski CMYK -Finalno so kravata

Општина: Скопје

Програма: преземи PDF

Роден во 1956 г., во Скопје. Живее во Скопје.

 

Образование

 • Дипломирал на Машински Факултет, 1980

 

Професионална кариера

 • Градоначалник на Град Скопје, 2009
 • Градоначалник на општина Гази Баба 2005
 • Пратеник во Собранието на Република Македонија, 1998 и 2002
 • Раководител на сопствена фирма за компјутерски софтвер за интегрирани информативни системи, 1996 - 1998
 • МЗТ ХЕПОС како раководител на компјутерскиот центар, 1981 - 1996

 

Членства во организации

 • Актуелен претседател на сите локални самоуправи во РМ, на Заедницата на единици на Локални самоуправи - ЗЕЛС
 • Член на генерално собрание на мрежата на национални локални власти во југоисточна Европа - НАЛАС
 • Член на Комисијата за исполнување на критериуми за 2 фаза од фискална децентрализација
 • Член во Националниот комитет за Европска унија
 • Член на Националниот Совет за Рамномерен Регионален Развој
 • Член во Комитетот за урбана експанзија и справување со отпад

 

Интернет страна

http://kocetrajanovski.mk/

 

Социјални медиуми

Facebook/fan page

 

Извор на информации
http://kocetrajanovski.mk/ (11.03.2013)
Извор на фотографија
http://kocetrajanovski.mk/ (11.03.2013)

Pin It