Никола Бакрачески

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕNikolaBakraceski

Општина: Охрид

Програма: преземи PDF

Роден во 1970 г.

 

Образование

 • Субспецијализација по Кардиологија Институт за срцеви заболувања- Скопје, УКИМ, 2009
 • Докторски студии по Клиничка Медицина, УКИМ (започнати Октомври 2011)
 • Специјалистички испит по Интерна Медицина, Катедра по Интерна Медицина, Медицински Факултет-Скопје, УКИМ, 2002
 • Специјалистички стаж по Интерна Медицина, Катедра по Интерна Медицина, Медицински Факултет-Скопје, УКИМ 1998- Април 2002
 • Медицинска Лиценца Медицински Факултет-Скопје, УКИМ
 • Диплома за Доктор на Медицина, Медицински Факултет-Скопје, УКИМ (13.04.1995)

 

Професионална кариера

 • Директор на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, 2006
 • Раководител на Работна Единица за Интервентна Кардиологија ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, 2006
 • Раководител на Интезивна Нега, ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, Мај 2002-Јули 2006
 • Раководител на Болнички Оддел, ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, Мај 2002-Јули 2006
 • Одговорен на Научен Клуб, ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, 2003
 • Раководител на Ехокардиографски кабинет, Специјална Болница за Кардиохирургија, ’’Filip II’’ Скопје, Ноември 2001- Април 2002
 • Асистент Кардиолог, Специјална Болница за Кардиохирургија, ’’Filip II’’ Скопје, Ноември 2001- Април 2002
 • Специјалистички стаж, Интерни Клиники, Клинички Центар-Скопје, Медицински Факултет-Скопје, Февруар 1998- Април 2002
 • Доктор на Медицина ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања- Охрид, Декември 1996- Февруар 1998
 • Членства во организации

 

Членства во организации

 /

 

Интернет страна

http://www.nikolabakraceski.mk

 

Социјални медиуми

Facebook/fan page

 

Извор на информации
http://www.nikolabakraceski.mk (11.03.2013)
Извор на фотографија
http://www.nikolabakraceski.mk (11.03.2013)

Pin It