Благоја Деспотоски

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕBlagojaDespotovski

Општина: Кичево

Програма: преземи PDF

Роден во 1958 г., во Кичево. Живее во Кичево.

 

Образование

  • Дипломирал на електро-техничкиот факултет во Скопје, отсек електро-стопанство

 

Професионална кариера

  • Градоначалник на Oпштина Кичево 2009-
  • Генерален директор на РЕК Осломеј, 1999-2002
  • Вработен во Управата за заштита од пожари и експлозии, 1989-1999
  • Раководител на Електро-дистрибуција Кичево 1987-1989
  • Раководител на инвестиции и развој, Електро-дистрибуција Кичево 1985-1987

 

Членства во организации

 /

 

Интернет страна

http://www.blagojadespotoski.mk

 

Социјални медиуми

Facebook/profile
Facebook/fan page

 

Извор на информации
http://www.blagojadespotoski.mk (11.03.2013)
Извор на фотографија
http://www.blagojadespotoski.mk (11.03.2013)

 

Pin It