Диме Велковски

dime velkovski

Политичка партија: СДСМ

Општина: Аеродром

Програма: преземи PDF

Роден во 1973 г., во Кавадарци.  Живее во Скопје.

 

Образование

  • Постдипломец на Агро-економика на Земјоделскиот факултет, УКИМ
  • Дипломиран Земјоделски инженер, Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје, Агроекономија

 

Професионална кариера

  • Вработен во Јавното претпријатие „Паркови и Зеленило“, 2009-
  • Технички директор на ЈП „Паркови и зеленило“ 2006-2009
  • Генерален директор на ЈП „Паркови и зеленило“ 2005-2006 

 

Членства во организации

 /

 

Интернет страна

/

 

Социјални медиуми

Facebook/profile

 

Извор на информации
http://sdsmaerodrom.blogspot.com/2010/05/blog-post_9970.html (11.03.2013)
Извор на фотографија
http://sdsmaerodrom.blogspot.com/2010/05/blog-post_9970.html (11.03.2013)

Pin It