Прирачник за локални избори во Република Македонија 2013 година

Институтот за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС - Скопје (ИДСЦС) во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер објави онлајн публикација со наслов: „Прирачник за локални избори во Република Македонија 2013“.

Прирачникот дава воведен  преглед на локалните избори кој ќе се одржат на 24 март 2013 година, македонскиот систем на гласање на локални избори, политичките партии и коалиции кои учествуваат на изборите, како и преглед на кандидатите за градоначалници во поголемите градови.

Pin It