Анализа на досегашните трошоци на кампањата

Автор: Kiberkotle / Киберкотле
Извор: http://kiberkotle.tumblr.com/post/82680411626

kolku-chini-eden-osvoen-glas

Државата покрива 15 денари по глас. За секој глас Зоран Поповски имал екстра трошок од 1 денар. Халими е под 15 денари. Пендаровски додава 4 денари. На секој глас кампањата на Иванов додава 77 денари.

procent-na-pokrieni-troshoci-gjorgje-ivanov

Процент на покриеност на трошоците од приходи на кампања и буџетска дотација по освоен глас. сите освен Иванов имаат барем 100% (или се во позитива) покривање на трошоците.

pokrieni-i-nepokrieni-glasovi-za-gjorge-ivanov

Податоците се базирани на првиот и вториот извештај од кампањата. Финалните извештаи може да претстават поинаква слика. Сите податоци се превземени од веб сајтот на Државна изборна комисија.

Pin It