Споредбен преглед на листите на кандидати за пратеници помеѓу предвремените парламентарни избори во 2014 и 2011 година

sporedben pregled na listite na kandidati za pratenici pomegju predvremenite parlamentarni izbori vo 2014 i 2011 godinaПодготвил: Борјан Ѓузелов
Дата: април 2014
PDF:  sporedben pregled na listite na kandidati za pratenici pomegju predvremenite parlamentarni izbori vo 2014 i 2011 godina.pdf

Овој преглед цели кон прикажување на сличностите и разликите помеѓу кандидатските листи на четирите најголеми парламентарни партии и коалиции за претстојните предвремени парламентарни избори 2014 во споредба со оние од претходните предвремените парламентарни избори во 2011. Прегледот е направен врз основа на постојните информации достапни на веб-страните на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА и архивата на Мојот избор 2011.

Прегледот вклучува:

  1. Компаративен приказ на бројот и процентот на постоечки и нови кандидати;
  2. Детален приказ по политички партии и изборни единици.
Pin It