Рејтинг анкети

 

Анкета на институтот „Димитрија Чуповски“, објавена на 22 април 2014

Анкета на институтот „Павел Шатев“, објавена на 21 април 2014

Анкета на Институт за демократија - ИДСЦС, објавена на 17 април 2014

Анкета на агенцијата Рејтинг, објавена на 4 април 2014

Анкета на институтот „Димитрија Чуповски“, објавена на 3 април 2014

Анкета на Институтот за политички истражувања Скопје (ИПИС), објавена на 9 март 2014

Анкета на Центарот за истражување и анализа (ЦИА), објавена на 17 февруари 2014

 

Pin It