Марјан Додовски

Marjan-Dodovski-183x256Марјан Додовски

Листа на кандидати на пратеници: ВМРО – Народна партија (ВМРО-НП)

Политичка партија: ВМРО – Народна партија (ВМРО-НП)

Изборна единица: 3

Реден број:1

Роден во 1966 г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование

Магистер на географски науки-туризмолог 2004

Професионална кариера

Партиски функции

 • Претседател на ВМРО – Народна Партија 2009
 • В.Д Претседател на ВМРО-Народна партија од 27.12.2008
 • Носител на листа на парламентарните избори 2006 година во ИЕ 3
 • Регионален координатор на ИЕ 3
 • Член на ИК на ВМРО-Народна Партија од 2004
 • Регионален координатор на ИЕ 5 и ИЕ 3
 • Претседател на Комисија за животна средина, локална самоуправа и невладини организацииЧлен на ИК на ВМРО од февруари 2003
 • Член на ВМРО од 1990

Членства во организации

 • Генерален секретар на Движењето на екологистите на Македонија-ДЕМ 1997-1998
 • Секретар на Движењето на екологистите на Македонија-ДЕМ 1995- 1997
 • Раководител на еко-кампот "Пешна '97" – Македонски Брод 1997
 • Организирање на европската конференција, Соработката Исток-Исток, Исток-Запад помеѓу невладините организации" 1996
 • Раководител на групи во еко-кампот "Матка '95" – Скопје 1995
 • Член на претседателството на Еколошко Друштво "Опстанок" – Скопје 1994
 • Предавач во научно истражувачката станица Петница, СРЈ 1986
 • Член на работната група на Кампањата за Маврово
 • Координатор на активностите на Регионалниот Центар за заштита на животната средина од Будимпешта-Локална канцеларија Скопје
 • Раководител на проектот Sustainable use of resource in Europe
 • Член на работниот тим во проектот Развој на НВОи во Република Македонија и создавање на репрезентативни центри
 • Раководител и уредник на весникот на Движење на екологистите на Македонија-ДЕМ, Еко визија

Социјални медиуми

Извор на информации

http://vmro-np.org.mk/?page_id=296 (11.05.2011)

Извор на фотографија

http://vmro-np.org.mk/?page_id=296 (11.05.2011)

Pin It