Провери се во избирачкиот список!

Во единствениот избирачки список се евидентирани вкупно 1.816.127 гласачи и тој ќе биде ставен на јавен увид од денеска, 21 август, информира Државна изборна комисија.

Во избирачкиот список не се внесени 11.346 граѓани, во најголем дел лица кои немаат постојани место на живеење.

Увидот во Избирачкиот список за локалните избори, ќе трае до 9-ти септември.

dik

Pin It